CV kuva.jpg

Olen valmistunut tanssinopettajaksi Savonia ammattikorkeakoulusta, jossa suoritin tanssijan tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot. Valmistumisen jälkeen olen toiminut tanssinopettajana ja tanssijana ympäri Suomea, työskennellyt useiden eri koreografien teoksissa sekä ottanut osaa erilaisiin poikkitaiteellisiin projekteihin ja performansseihin. Opetuskokemusta minulle on kertynyt eri ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten parissa toimimisesta niin pääkaupunkiseudulla kuin Pohjois-Savossa.

Tanssi on minulle ensisijaisesti liikkumisen iloa ja itsensä ilmaisua. Tanssitunneillani leikki ja leikin kautta oppiminen ovat vahvasti läsnä. Tunneilla harjoittelemme eri tasoissa liikkumista, erilaisia liikelaatuja, ryhmässä toimimista ja tilankäyttöä. Pienten kanssa keskitymme kehon hahmottamiseen ja sen hallintaan sekä ryhmässä toimimiseen. Isompien tanssijoiden kanssa pääsemme tekemään myös koreografiaa musiikkia tulkiten.

Yksilön henkilökohtaisten tavoitteiden tukeminen ja tiiviin ryhmähengen luominen ovat opetukseni lähtökohtia. Pyrin muovaamaan tuntien sisällöt palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti ryhmän ja yksilön tarpeita sekä tavoitteita. Koen, että kokonaisvaltaisen ilmaisun, kehon perus- ja hienomotoriikan, vuorovaikutuksen ja luovuuden kehittäminen on tärkeää lastentanssista lähtien. Tunneillani musiikki on tärkeässä roolissa ja pyrin tarjoamaan työkaluja musiikin ja tanssin välisen suhteen tutkimiseen. Ennen kaikkea haluan välittää oppilailleni, että tanssi on iloa ja liikkeestä nauttimista!